MOST HOTEST NEWS

MOST HOTEST NEWS

เรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

เรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศอังกฤษ

ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ มีระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานโดยแยกระดับชั้นดังนี้

  • ระดับประถมศึกษา นักเรียนจะมีอายุตั้งแต่ 5-13 ปี โดยนักเรียนเรียนใน Preparatory School  ในระดับ Year3 – Year8
  • ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะมีอายุตั้งแต่ 14-18 ปี โดยนักเรียนเรียนใน Senior School  ในระดับชั้น  Year 9 – Year 13

โดยแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาคการศึกษาดังนี้

  • ภาคการศึกษาที่ 1 ในช่วง ฤดูหนาว  (กันยายน – ธันวาคม)
  • ภาคการศึกษาที่ 2 ในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ  (มกราคม – มีนาคม)
  • ภาคการศึกษาที่ 3 ในช่วง ฤดูร้อน  (พฤษภาคม – กรกฎาคม)

ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อสมัคร เรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน โดยการสอบเข้านั้นประกอบด้วยการสอบวัดระดับความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงมีการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระบบการสื่อสารในภาษาอังกฤษว่าผู้เรียนมีความสามารถในการฟังและพูดมากน้อยเพียงใดเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในการเข้าชั้นเรียน

แนะนำ โรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษ

Abingdon_School 2

Abingdon-School

Abingdon School

โรงเรียนชายล้วนที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเข้มข้น และมีหลักสูตรที่หลากหลายโดยเฉพาะในหลักสูตร A-Level มีถึง 23 วิชา นอกจากนั้นโรงเรียนมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลายกว่า 100 กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทต่างๆ การแสดง ดนตรี การโต้วาที ด้วยบรรยากาศในการเล่าเรียนที่เหมาะสม หลักสูตรการเรียนที่เป็นเลิศ และการดูและอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ของ Abingdon นั้นสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษได้
หลักสูตรที่เปิดสอน
• GCSEs
• A-Level
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ห่างจากสนามบิน Heathrow ประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถยนต์
http://www.abingdon.org.uk/home/

Bellerbys College

1

Bellerbys College

Bellerbys College เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ส่งนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษได้มากที่สุด โดยประการณ์ในกว่า 50 ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนมีโปรแกรมในการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อความเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน 49% ของนักเรียนระดับ A-Level สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับ1-10 ของประเทศอังกฤษได้ โรงเรียนได้จำกัดขนาดของชั้นเรียนให้มีขนาดที่เหมาะสมเฉลี่ยประมาณ 9 คนต่อชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

หลักสูตรที่เปิดสอน
• Pre-GCSE
• A-Level
• Summer School
• GCSEs
• Diploma
ที่ตั้ง
มีทั้งหมด 4 วิทยาเขต London, Cambridge, Oxford, และ Brighton

เว็บไซต์   http://www.bellerbys.com

Bishopstrow_College_Logo

Bishopstrow College

Bishopstrow College

ศูนย์การศึกษานานาชาติชั้นนำในประเทศอังกฤษสถานที่สำหรับเตรียมความพร้อมทางวิชาการและด้านต่างๆให้แก่นักเรียนต่างชาติในการเข้าศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศอังกฤษ รับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 7-17 ปี ชั้นเรียนมีขนาดเล็กและมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้นักเรียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีหลักสูตร 1- Year IGCSE ไว้รองรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ Higher Education ในประเทศอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
• 1 Year GCSEs
• Pre- A Level
• Pre-IB Diploma
• Pre-Boarding Preparation Course

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในเมือง Warminster เขต Wiltshere ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ และอยู่ห่างจากสนามบิน Heathrow ประมาณ 2.5 ชั่วโมงโดยรถไฟหรือรถยนต์

เว็บไซต์  www.bishopstrow.com/

Bournemouth Collegiate School

2333

Bournemouth Collegiate School

โรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไปกลับ โดยนักเรียนประจำมีอายุตั้งแต่ 11-18 ปี โรงเรียนก่อตั้งในปี 1885 และได้ทำการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ทั้งหมดในปี 2011 โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจาก Golden Beach เพียง 5 นาที มีหลักสูตร 1- Year iGCSE ไว้รองรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ Higher Education ในประเทศอังกฤษ โรงเรียนมีนักเรียงต่างชาติจากประเทศต่างๆกว่า 30 ประเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอน
• 1 Year GCSEs
• 1Year iGCSE
• Pre-A Level
• Intensive English
• 2Year GCSEs
• 2Year iGCSE
• Pre-IB Diploma
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่เมือง Bournemouth ใช้เวลาเดินทางจากสนามบิน Heathrow ประมาณ 1.30 ชั่วโมง

เว็บไซต์   www.bournemouthcollegiateschool.co.uk/Home.aspx

Cambridge Tutors College

Cambridge-Tutors-College

Cambridge Tutors College

Cambridge Tutors College โรงเรียนนานาชาติ ได้ก่อตั้งเมื่อปี 1958 เป็นสถานที่ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนและตั้งอยู่ในสถานที่ปลอดภัย โรงเรียนมีชื่อเสียงในเรื่องของหลักสูตรการเรียน นักเรียน A-Level กว่า 54% มีผลการเรียน A/A* ขนาดของชั้นเรียนจำกัดอยู่ที่ 9 คน เพื่อให้การเรียนการสอนได้ประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรที่เปิดสอน
• 1 Year GCSEs • A-Level

ที่พัก
• Boarding House

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่เมือง London ห่างจากจากสนามบิน Heathrow ประมาณ 1 ชั่วโมง

เว็บไซต์  www.ctc.ac.uk

doverbroecks

D’Overbroeck’s-College

D’Overbroeck’s College

เป็น วิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ดเปิดสอนหลักสูตรสําหรับนักเรียนต่างชาติรวมสามหลักสูตรด้วยกัน โรงเรียนได้การรับรองให้เป็นสมาชิกของIndependent Schools Council (สภาโรงเรียนเอกชน) และเป็นสมาชิกของISA (สมาคมโรงเรียนเอกชน) และSHMIS (สมาคมอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเอกชน)International Study Centreของd’Overbroeck’s ได้รับการรับรองความน่าเชื่อถือจาก British Council นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการจัดให้มีอาจารย์ประจําตัวซึ่งจะดูแลและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาด้านการศึกษาและสวัสดิการของนักเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
• 1 year iGCSEs
• 2 year iGCSEs
• A-Level
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่เมือง Oxford ห่างจากจากสนามบิน Heathrow ประมาณ 1 ชั่วโมง

เว็บไซต์
www.doverbroecks.com/

Moreton-Hall-Logo-1024x204

Moreton-Hall

Moreton Hall

หนึ่งในโรงเรียนประจำเอกชนหญิงล้วนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ โรงเรียนแห่งนี้เปิดรับนักเรียนหญิงอายุ 3-18 ปี โรงเรียนได้รับการจัดอันดับโดย Durham University ให้เป็นที่หนึ่งด้าน “มูลค่าเพิ่ม” 2ปีซ้อน นอกจากนี้ที่โรงเรียนยังมีศูนย์การศึกษา International Study Centre ซึ่งก่อตั้งในปี 2005 Moreton Hall ได้รับการจัดอันดับจาก The Times ให้เป็นที่1ของโรงเรียนสามัญเอกชนอ้างจากอิงจาก A*grade ในระดับ A-Level

หลักสูตรที่เปิดสอน
• 1 year iGCSEs
• 2Year GCSEs
• Pre- IB Diploma
• 2 year iGCSEs
• Pre-A Level
• Pre-boarding preparation courses

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่เมือง Oswestry ห่างจากสนามบิน Heathrow ใน Londonประมาณ 3.5 ชั่วโมง

เว็บไซต์
www.moretonhallschool.com/

logo to draw

Oswestry-School

Oswestry School

เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ ถูกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1407 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สวยงามนอกตัวเมือง โรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 11-18 ปี ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นของโรงเรียน ห้องเรียนขนาดเล็ก ผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ การดูแลเอาใจใส่ ถึงความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่องบริเวณตัวโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักเรียน ไม่ว่าจะเป็น โรงยิม สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ โรงอาหาร เป็นต้น ความสำเร็จในการเรียนการสอน โดยสองปีที่ผ่านมา นักเรียน 97-100% ผ่านเกณฑ์การสอบระดับ A Level และ ประมาณ 90% ของนักเรียนได้เกรดระดับ A-C ในการสอบ GCSE

หลักสูตรที่เปิดสอน
• 2 year GCSE
• A-Level

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ Oswestry ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมงครึ่งจากสถามบิน Heathrow

เว็บไซต์
www.oswestryschool.org.uk

rossall-school-international-study-centre

Rossall-School

Rossall School

โรงเรียนสหศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ โรงเรียนมีสตูดิโอศิลปะ โรงเรียนดนตรี และศูนย์ดาราศาสตร์ และสระว่ายน้ำไว้ให้แก่นักเรียน เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่อายุ 11 – 16 ปีเข้าศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระบบการของประเทศอังกฤษ

หลักสูตรที่เปิดสอน
• 1 year iGCSEs
• 2 year iGCSEs
• 2 year GCSE
• Pre-A Level
• Pre- IB Diploma
• Pre-boarding preparation courses

ที่ตั้ง
ใช้เวลาเดินทางจากสนามบิน  Manchester เพียง 1.30 ชั่วโมง และห่างจากสนามบิน Heathrow ประมาณ 4ชั่วโมง โดยรถยนต์

เว็บไซต์
www.rossallschool.org.uk

Sherborne International School

1111

Sherborne International School

ได้รับก่อตั้งโดยโรงเรียน Sherborne เมื่อปี 1977 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ
ห้องเรียนมีขนาดเล็กมีนักเรียนต่อห้องประมาณ 8-10คน คณาจารย์ของวิทยาลัยนั้นนอกจากจะมีคุณวุฒิในวิชาที่สอนแล้วยังมีคุณวุฒิในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน
• 1 year iGCSE
• 2Year GCSEs
• 2 year GCSEs
• Pre-boarding preparation course
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในแคว้นคอร์เซทซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอน ใช้เวลาในการเดินทางจากลอนดอนประมาณ 2 ชั่วโมง

เว็บไซต์
www.sherborne-international.org/

St Edward’s Oxford

St-Edward’s-Oxford

St Edward’s Oxford

โรงเรียนสหศึกษาของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Oxford ก่อในในปี 1863 บนพื้นที่ขนาด 1,000 เอเคอร์ โรงเรียนมีโเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ที่ St Edward’s Oxford นั้นมีหลักสูตรการเรียนที่เข้มข้น ดั้งน้นในทุกปีนักเรียนของเรียนเรียนสามารถสอบเข้า มหาวิทยาลัยที่มีชื่อในประเทศอังกฤษได้ เช่น Oxford และ Cambridge นอกจากความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว St Edward’s Oxford นั้นยังเป็นเลิศในด้านกีฬา

หลักสูตรที่เปิดสอน
• 2Year GCSEs
• A Level

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่เมือง Oxford ใช้เวลาเดินทางจากสนามบิน Heathrow เพียง 1 ชั่วโมง

เว็บไซต์
www.stedwardsoxford.org/

666

Warminster School

Warminster School

Warminster School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษก่อตั้งเมื่อปี 1707 นอกเหนื่อจากโรงเรียนจะสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่นักเรียน โรงเรียนยังพัฒนาทักษะในอื่นๆที่จำเป็นสำหรับนักเรียนสำหรับการใช้ชีวิตในโลกภายนอก ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนกว่า 600 คน และมีนักเรียนประจำต่างชาติประมาณ 10% ของนักเรียนทั้งหมด เปิดรับนักเรียนประจำชายหญิงอายุตั้งแต่ 7– 18 ปี
หลักสูตรที่เปิดสอน
• 2Year GCSEs
• IB Diploma
• A Level
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่เมือง Warminster แคว้น Wiltshire ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยอยู่ห่างจากสนามบิน Heathrow ใน Londonประมาณ 2 ชั่วโมงโดยรถยนต์ และประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถไฟ

Taunton School International

555

Taunton School International

เป็นโรงเรียนสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ Taunton School ซึ่งนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนร่วมกัน อาทิเช่น สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส สนามกีฬา ฟิตเนส โรงหนัง ห้องดนตรี เป็นต้น
โรงเรียนมีคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิและเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางวิชาการ แต่ยังช่วยให้นักเรียนหาวิธีในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง และมีวินัยในการเรียนหนังสือ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เข้าร่วม เช่น ฟุตบอล เบสบอล เทนนิส ว่ายน้ำ ขี่ม้า แบดมินตัน ทำอาหาร โต้วาที เป็นต้น และนักเรียนของ Taunton School International ยังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมช่วงสุดสัปดาห์กับนักเรียนประจำของ Taunton School
หลักสูตรที่เปิดสอน
• 1 year iGCSEs
• 2Year GCSEs
• Pre- IB Diploma
• IB Diploma
• 2 year iGCSEs
• Pre-A Level
• A Level
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่เมืองTaunton Somerset ห่างจากสนามบิน Bristol ประมาณ 40 นาทีโดยรถยนต์ และห่างจากสนามบิน Heathrow ใน Londonประมาณ 3 ชั่วโมง

เว็บไซต์
www.tauntoninternational.co.uk/

AeRFVga-

Westonbirt-School

Warminster School

โรงเรียนเอกชนหญิงล้วนของประเทศอังกฤษก่อตั้งในปี1928 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการควบคุมจำนวนนักเรียนให้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด นักเรียนทุกคนจะมีติวเตอร์ส่วนตัวช่วยให้คำแนะนำในการเรียนและการเตรียมพร้อมสู่การศึกษาในระดับอุดศึกษา ทางโรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอนเองถนัดและชื่นชอบ เช่น การแสดง ดนตรี ว่ายน้ำ Polo Club สนามกอล์ฟ เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

• 1Year GCSEs
• A Level
• 2Year GCSEs
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่เมือง Tetbury แคว้น Gloucestershire ซึ่งเป็นเมืองชนบทที่มีความเงียบสงบและปลอดภัย ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 ชั่วโมงทางรถยนต์
เว็บไซต์
http://www.westonbirt.org

Woldingham_School_Logo1

Woldingham-School

Woldingham School

โรงเรียนประจำสตรีชั้นนำในประเทศอังกฤษก่อตั้งในปี 1842 ตั้งอยู่ในพื้นที่ขนาด 700 เอเคอร์ โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาเข้มข้นทำให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมทั้งปลูกฝังทั้งคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน และช่วยพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อนักเรียนในการใช้ชีวิตหลังจากจบการศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนประมาณ 80% เป็นนักเรียนชาวอังกฤษ รับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 11-18ปี ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางโรงเรียนมีพื่นที่ให้นักเรียนประกอบกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กีฬาประเภทต่างๆ ดนตรี ศิลปะ และการแสดง
หลักสูตรที่เปิดสอน
• 2 Year GCSEs
• A Level
• 2Year IGCSEs
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ห่างจากสนามบิน Heathrow เพียง 45 นาที
เว็บไซต์
www.woldinghamschool.co.uk/

Wrekin_logo

wrekin-college

Wrekin College

โรงเรียนสหศึกษาขนาดเล็กอายุกว่า 130 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่เงียบสงบสวยงามและปลอดภัยเต็มไปด้วยเสน่ห์วิถีความเป็นอังกฤษ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโรงเรียนจะจำกัดขนาดของชั้นเรียนให้มีขนาดเล็กเพื่อให้ครูผู้สอนดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง โรงเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนต่อในชั้นอุดมศึกษาของนักเรียน โรงเรียนจึงได้สร้างการเรียนในชั้น Sixth form ที่ใกล้เคียงกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพในตัวนักเรียนทำให้นักเรียนจากสถาบันแห่งนี้จะมีนักเรียนสอบเข้าได้ มหาวิทยาลัย Oxford และ Cambridge ได้เป็นประจำทุกปี และมากกว่า 90% ของเด็กนักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยเป็นตัวเลือกอันดับ 1 และ 2 และกว่า 50% สอบได้มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group
หลักสูตรที่เปิดสอน
• 1Year GCSEs
• A Level
• 2Year GCSEs
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่เมือง Wrekin ตำบลในเขต West Midland ของอังกฤษ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงครึ่ง จากสนามบิน Heathrow โดยรถยนต์
เว็บไซต์
www.wrekincollege.com

โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศอังกฤษ

School Location Website Type Age
Alexander College Bawdsey, Woodbridge www.alexanderscollege.co.uk Co-Ed 11-18
Adcote School Shrewbury www.adcoteschool.org.uk Girls 4-18
Bloxham School Oxfordshire www.bloxhamschool.com Co-Ed 11-18
Bromsgrove School Worcestershire  www.bromsgrove-school.co.uk Co-Ed 7-18
CCSS Cambridge Cambridgeshire www.ccss.co.uk Co-Ed 15+
Cheltenham College Gloucestershire www.cheltenhamcollege.org Co-Ed 3-18
Cheltenham Ladies’ College Gloucestershire www.cheltladiescollege.org Girls 11-18
Clifton College Bristol www.cliftoncollege.com Co-Ed 7-18
Cobham Hall Kent www.cobhamhall.com Girls 11-18
Ellesmere College Shropshire www.ellesmere.com Co-Ed 7-18
Epsom College Surrey www.epsomcollege.org.uk Co-Ed 13-18
Heathfield School Ascot www.heathfield.ac.th Girls 11-18
International College Sherborne School Dorset www.sherborne-international.org Co-Ed 13-18
Kent College Kent www.kentcollege.com Co-Ed 3-18
Kingham Hill School Oxfordshire www.kinghamhill.org.uk Co-Ed 11-18
Kingwood School Somerset www.kingswood.bath.sch.uk Co-Ed 11-18
Millfield School Somerset millfieldschool.com Co-Ed 11-18
Oswestry School Shropshire www.oswestryschool.org.uk Co-Ed 9-18
Queen Annes’ School Berks www.qas.org.uk Girls 11-18
Queen Ethelburgas Yorkshire www.qe.org/ Girls 11-18
Queenswood Hertfordshire www.queenswood.org Girls 11-18
Ratcliffe College Leicestershire www.ratcliffe-college.co.uk Co-Ed 7-18
Rossall School Lancashire www.rossall.org.uk Co-Ed 11-18
Royal Russell Croydon www.royalrussell.co.uk Co-Ed 11-18
Royal Wolverhampton Birmingham www.theroyalschool.co.uk Co-Ed 10-18
St Lawrence College Kent www.slcuk.com Co-Ed 11-18
Taunton School Somerset www.tauntonschool.co.uk Co-Ed 11-18
The Godolphin School Wiltshire www.godolphin.org Co-Ed 11-18
Warminster Wiltshire www.warminsterschool.org.uk Co-Ed 3-18
Westonbirt School Gloucestershire www.westonbirt.org Girls 11-18
Woldingham School Surrey www.woldinghamschool.co.uk Girls 11-18
Wycliffe College Gloucestershire www.wycliffe.co.uk Co-Ed 11-18

แนะแนวศึกษาต่อ Study in UK

ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ที่สนใจ เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์

เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อระดับมัธยมที่อังกฤษ เรียนต่อระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

Tel: 094-646-7586  Email: info@studyinukthailand.com

เรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ 🙂

Comments

No Comments!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2015 by Study in UK. All Rights Reserved. | StudyInUKThailand.com : เว็บไซต์แนะนำข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศและข้อมูลสำหรับเรียนต่ออังกฤษ