MOST HOTEST NEWS

MOST HOTEST NEWS

ประเทศอังกฤษ

ธง

เมืองหลวงลอนดอน

ประชากร: ประมาณ 64 ล้านคน

รหัสโทรศัพท์+44

เพลงชาติก็อดเซฟเดอะควีน

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ( 1 ปอนด์สเตอร์ลิง ประมาณ 53 บาท )

ความต่างระหว่างเวลาประเทศอังกฤษและประเทศไทย (Time Difference)

เวลาที่ประเทศอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

ไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า 240V.AC50 Hz เหมือนประเทศไทย แตกต่างกันในลักษณะของปลั๊กไฟ ซึ่งจะเป็นปลั๊กไฟฟ้าแบบ 3 ขา

ระเทศอังกฤษ

สหราชอาณาจักร หรือ United Kingdom มีชื่อเต็มว่า United Kingdom of Great  Britain and Northern Ireland หรือชื่อย่อว่า UK หมายถึงเกาะใหญ่ (Great Britain) และแคว้นไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) โดย Great  Britain หมายถึงเกาะใหญ่ซึ่งรวมอาณาเขตของประเทศอังกฤษ และประเทศเวลส์และประเทศสก็อตแลนด์ ดังนั้นคำว่าสหราชอาณาจักร  จึงหมายถึงประเทศที่รวมอาณาเขตของ 3 ประเทศและ 1 มณฑลเข้าไว้ด้วยกัน คือ ประเทศอังกฤษ (England) ประเทศสก็อตแลนด์ (Scotland) ประเทศเวลส์ (Wales) และแคว้นไอร์แลนด์เหนือ มีขนาด 243,610 ตารางกิโลเมตร (94,060 ตารางไมล์) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ภูมิอากาศ (Seasons & Weather)

Winter : ธันวาคม – กุมภาพันธ์

Spring : มีนาคม – พฤษถาคม

Summer : มิถุนายน – สิงหาคม

Fall : กันยายน –พฤศจิกายน

ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร (UK Education System)

อายุ การศึกษาของประเทศอังกฤษ หมายเหตุ
3 Nursery Nursery School – ระดับอนุบาล
4-5 Key Stage1 Reception Class
5-6 Year 1 Pre-Prep School – เตรียมประถมศึกษา
6-7 Year 2
7-8 Key Stage2 – Year 3 Prep School -ประถมศึกษาเด็กนักเรียนอังกฤษในระบบโรงเรียนรัฐบาลโดยมากเข้าเรียนระดับชั้นประถมเมื่ออายุ5ปีและเลื่อนเข้าชั้นระดับมัธยมศึกษาเมื่ออายุครบ11ปี การศึกษาระดับนี้เน้นเตรียมตัวเข้าสอบ Common Entrance Examination(CEE)ศึกษาต่อมัธยมศึกษาต่อไป
8-9 Year 4
9-10 Year 5
10-11 Year 6
11-12 Key Stage3- Year 7
12-13 Year 8
13-14 Year 9 Secondary School – มัธยมศึกษารับนักเรียนที่สอบผ่าน CEE แล้วเพื่อศึกษาต่อระดับนี้ การสอนจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ GCSEs หรือเทียบเท่า One Year IGCSEสอบ GCSEs1 การสอบระดับนี้จะสอบเมื่อเด็กอายุประมาณ 16 ปี หากนักเรียนจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องศึกษาต่อในระดับ A-Level อีก2ปี สอบ A-Level2 สามารถสอบได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป
14-15 Key Stage4 – Year 10
15-16 Year 11
16-17 Year 12
17-18 Year 13
18-19 Bachelor’s Degree Year 1 Bachelor’s Degree –ปริญญาตรีการศึกษาในระดับนี้ในหลักสูตรทั่วไปใช้ระยะเวลา 3 ปียกเว้นบางหลักสูตรวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ทันตแพทย์ศาสตร์, แพทย์ศาสตร์, สัตวแพทย์ศาสตร์ เป็นต้น
19-20 Year 2
20-21 Year 3 or Optional Placement Year
21-22 Master’s Degree or Year 3(if taken Placement Year) Master’s Degree –ปริญญาโทใช้เวลาในการศึกษาตั้งแต่ 1-2 ปีแล้วแต่หลักสูตร- (Taught Course) ระยะเวลาศึกษา 1 ปี
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเฉพาะด้านได้ โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ วิธีการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ในครึ่งปีแรกของหลักสูตรเป็นการบรรยายในชั้นเรียน การสัมมนาการติวกลุ่มย่อย หรือการทำงาน ในห้องทดลอง หลังจากนั้นอีกครึ่งปีจะเป็นการทำงานศึกษาวิจัยชิ้นใหญ่หรือที่วิทยานิพนธ์ ปริญญาที่ได้รับ เป็นระดับปริญญาโท อาทิ MSc., MA, MBA-(Research Course) ระยะเวลาศึกษา 3 ปีการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ ปีแรกของปริญญาเอกคือ การทำวิจัยให้มีความรู้เข้ามาตรฐานเรียกว่า M.Phil เมื่อผลงานและความรู้ดีตามมาตรฐานจึงปรับเข้าปริญญา Ph.D ปีที่ 2 (ไม่ใช่ Ph.D ปีที่1) หากผลงานไม่ดีจะไม่ได้ศึกษาต่อ Ph.D แต่จะได้วุฒิ M.Phil เทียบเท่าปริญญาโท

สถานที่ท่องเที่ยวและเมืองที่น่าสนใจ

  • Brighton Beach, Brighton
  • Old Trafford, Manchester
  • Pulteney Bridge, Bath
  • University of Cambridge, Cambridge
  • University of Oxford, Oxford
  • Big Ben, London

Comments

No Comments!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2015 by Study in UK. All Rights Reserved. | StudyInUKThailand.com : เว็บไซต์แนะนำข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศและข้อมูลสำหรับเรียนต่ออังกฤษ