น้องคิด ชัยวรรธน์ บรรณวัฒน์

Jul 23, 2016 studyinukthailand

Studyinuk น้องคิด

เรียนที่ English Language Centre
เมือง Bristol, UK

น้องคิด ชัยวรรธน์ บรรณวัฒน์   
มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

testmonial10

ทุกอย่างดีหมดครับไม่มีปัญหาอะไรเลย  โรงเรียน ดี โฮสดูแลดีมากบ้านดูดี  มีอย่างเดียวคือโฮสทาน  Veggie  ทานผักเยอะ อาหารเลยออกแนวผักๆครับ