บทความ

เรียนมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ กับการใช้ สถานีรถไฟในอังกฤษ ที่เราควรรุ้

Aug 06, 2017 studyinukthailand

สถานีรถไฟในอังกฤษ

สถานีรถไฟในอังกฤษ

 

สถานีรถไฟในอังกฤษ ที่เราควรรุ้ เรียนมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

การเดินทางในประเทศอังกฤษโดยรถไฟ โดยเริ่มต้นจากลอนดอนไปยังเมืองต่างๆทั่วประเทศอังกฤษ จะต้องไปที่สถานีรถไฟใดปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่เดินทางไป เรียนภาษาในประเทศอังกฤษ และ เรียนมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนระยะยาว หรือการเรียนระยะสั้น เช่น เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ ซึ่ง โรงเรียนภาษาในอังกฤษ และ มหาวิทยาลัยในอังกฤษ ที่มีคุณภาพมีอยู่ไปในหลายๆเมือง ทำให้นักเรียนต้องเดินทางไปยังเมืองที่สถาบันตั้งอยู่ โดยนักเรียนไทยส่วนใหญ่จะเดินทางมาลงที่สนามบินฮีทโธร ที่ลอนดอนและเดินทางต่อไปยังเมืองต่างๆ   แต่ระหว่างการเรียนนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ย่อมไม่พลาดที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวลอนดอน การเดินทางในประเทศอังกฤษก็มีลักษณะเหมือนในประเทศไทยโดยใช้บริการรถโดยสารซึ่งที่อังกฤษจะเรียนว่า รถโค้ช  หรือ รถไฟ โดย สถานีรถไฟในอังกฤษ จะมีบริการหลายสถานีในลอนดอน  ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการรถไฟตามเส้นทางที่ต้องการจะเดินทางไป เช่นทางเหนือ ใต้ หรือตะวันออก ส่วนบริการรถโค้ชจะมีสถานีหลักในลอนดอนเพียงสถานีเดียว คือสถานี Victoria Coach Station

 

สถานีรถไฟที่ให้บริการในลอนดอนสู่เมืองต่างๆมีดังนี้

Waterloo Station : Train from/to Brighton, Bournemouth, Woking, Surrey, Portsmouth*,

Southampton*, Exeter, Winchester, Twickenham

 

Victoria Station : Train from/to Eastbourne, Portsmouth, Southampton, Canterbury

 

King Cross Station : Train from/to Cambridge, York, Edinburgh, Glasgow, Nottingham, Leeds,

Bury St Edmunds, Newcastle, Sheffield, Lincoln, Durham, Dundee,

Aberdeen, St Andrews, Stirling*

 

Paddington Station : Train from/to Bristol, Oxford, Bath, Cardiff, Windsor, Taunton,

Cheltenham, Southampton, Totnes, Swansea, Exeter*, Winchester

 

Liverpool Street Station : Train from/to Cambridge, Colchester, Ipswich, Felixstowe, Bury St

Edmunds

 

Euston Station : Train from/to Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow, Lancaster,

Coventry, Aston, Northampton, Salford, Blackpool, Aberystwyth,Stirling

Marylebone Station : Train from/to Warwick

 

St Pancras International : Train from/to Nottingham, Leicester, Loughborough, Sheffield, Canterbury

Charing Cross : Train from/to Canterbury

 

จะเห็นได้ว่าสถานีรถไฟในลอนดอนเปิดให้บริการเป็นจำนวนมากและ นักเรียนที่เดินทางไป เรียนภาษาในประเทศอังกฤษ หรือ เรียนต่อปริญญาในประเทศอังกฤษ มีความจำเป็นต้องใช้บริการรถไฟในการเดินทางไปยังเมืองต่างๆ โดยระบบบริการของรถไฟจะมีความสะดวกและรวดเร็วกว่า ระบบขนส่งแบบอื่นคือ ประหยัดเวลากว่าเมื่อเทียบกับรถโดยสารหรือขับรถส่วนบุคคล  สะดวกกว่าในกรณีที่สถานีรถไฟตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต่สนามบินที่มักอยู่นอกเมือง ราคาตั๋วรถไฟมีราคาค่อนข้างสูงกว่าบริการระบบขนส่งอื่น ดังนั้นการเลือกใช้บริการจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล  ข้อจำกัดด้านเวลา และค่าใช้จ่าย

 

 

เรียนภาษาในประเทศอังกฤษ เรียนมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เรียนต่อประเทศอังกฤษ สถานีรถไฟในอังกฤษ กับพวกเรา studyinuk ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  สนใจสอบถามที่ Line : studyinuk