บทความ

เรียนต่อประเทศไหนดี

Jul 30, 2017 studyinukthailand

เรียนต่อประเทศไหนดี คำถามที่คาในน้องๆหลายๆคน 

จากหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับน้องๆหลายๆคนที่สนใจจะไป เรียนต่อต่างประเทศ  เพราะคงตัดสินใจกันไม่ได้ง่ายๆ ก็จะมีหลายช่องทางให้เสิทหาข้อมูลสำหรับตัดสินใจเพื่อเปรียบเทียบ ยกตัวอย่างเช่น pantip เป็นต้น น้องๆอาจจะใช้คีเวิด ในการหาข้อมูลดังนี้  เรียนต่อประเทศไหนดีpantip เรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย pantip, เรียนต่างประเทศราคาถูก pantip, ประสบการณ์เรียนต่างประเทศ pantip  โดยหัวข้อเหล้านี้ก็จะมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ประสบการ์ณที่มีประโยชเอาไว้ เราก็ใช้มาเป็นไอเดียในการช่วยในการตัดสินใจส่วนนึงได้

ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมเดินทางและจัดเตรียมเอกสารเพื่อเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

ผู้ที่สนใจในการเดินทางไป เรียนต่อต่างประเทศ ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย  6เดือน – 1ปีอย่างต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งที่มีการแข่งขันสูงหรือผู้ที่มีปัญหาด้านภาษาโดยคะแนน  IELTS  ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดควรเตรียมตัวล่วงหน้าขั้นต่ำ  18-24  เดือน  โดยเวลาดังกล่าวอาจใช้สำหรับการเรียนเพื่อพัฒนาระดับภาษาก่อนประมาณ3เดือน-1ปี และอย่างน้อย 3-12 เดือนในการเตรียมส่งเอกสารไปที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครล่วงหน้า8-15  เดือนสำหรับมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูง เพื่อให้ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ และสามารถสมัครวีซ่านักเรียนได้ทันก่อนวันเปิดภาคเรียน

1.เลือกประเทศที่ต้องการเข้าเรียน โดย หลักสูตรแต่ละประเทศมีระยะเวลาการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งการเดินทางไป เรียนต่อต่างประเทศ นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงดังนั้นการเลือกประเทศให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น

 • สหราชอาณาจักร  (ประเทศอังกฤษ)
  • ปริญญาตรี ใช้เวลา  3  ปี (นักเรียนต้องมีอายุขั้นต่ำ18ปี)

(นักเรียนไทยที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่6 หลักสูตรไทยไม่สามารถเข้าเรียนปี 1 ในมหาวิทยาลัยที่สหราชอาณาจักรได้ นักเรียนจำเป็นต้องเรียนหลักสูตร  Foundation Programme  เพื่อปรับพื้นฐานวิชาการและภาษาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยรวมระยะเวลาจบปริญญาตรี  4 ปี)

   • ปริญญาโทใช้เวลา  1  ปี
  • สหรัฐอเมริกา
   • ปริญญาตรี ใช้เวลา  4  ปี
   • ปริญญาโทใช้เวลา  2  ปี

2.เลือกหลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าเรียน โดยตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยที่เลือกมีสาขาที่นักเรียนสนใจ พร้อมตรวจสอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าที่พักและค่าครองชีพของแต่ละเมืองที่มีความแตกต่างกัน

3.ตรวจสอบเกณฑ์การรับสมัครโดยดูจากเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำที่เปิดรับและผลคะแนน IELTS  ขั้นต่ำ  วันเปิดภาคการศึกษาโดยส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยจะเปิดภาคการศึกษาในเดือน กันยายน หรือตุลาคมของทุกปี และมีบางแห่งเปิดรับภาคพิเศษในช่วงเดือน มกราคม เพิ่มเติม ในบางสาขาวิชา  โดยเกณฑ์การสมัครเข้าเรียนต่อประเทศอังกฤษ จะวัดจาก

 • คะแนนสอบ IELTS  โดยผลการสอบต้องระบุเป็นประเภท Academic  IELTS ระบบ UKVI  เท่านั้น ซึ่งระบบนี้เท่านั้นที่สถาบันในประเทศอังกฤษและศถานทูตอังกฤษสามารถยอมรับในการสมัครเรียนและสมัครวีซ่า
  • ปริญญญาตรี 6.0-6.5
  • ปริญญาโท    6.5-7.0   (โดยเน้นทักษะด้านการอ่านและเขียนไม่ต่ำกว่า 6.0)

โดยปกตินักเรียนไทยส่วนใหญ่จะมีคะแนน IELTS อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 4.5-6.0  ซึ่งนักเรียนมากกว่า 80% จำเป็นต้องมีการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อให้ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียนโดยนักเรียนสามารถเลือกตัวช่วยต่างๆ ดังนี้

 • เรียนภาษาเพิ่มเติมในหลักสูตร  Pre-sessional Academic English ในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ  ตามระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด เช่น 5-30 สัปดาห์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจำนวนสัปดาห์ โดยวัดจากผลสอบ Academic UKVI IELTS Score report  โดยการเรียนภาษาเพิ่มเติมจะเริ่มเรียนก่อนเรียนหลักสูตรหลักของทางมหาวิทยาลัย และนักเรียนต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้นเพื่อสามารถสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรหลักต่อไป
 • เรียนภาษาที่สถาบันภาษาในประเทศไทยซึ่งมีสถาบันต่างๆมากมายที่เปิดสอนหลักสูตร  IELTS  โดยมีระยะเวลาเรียนประมาณ  6-9  เดือน และเข้าสอบ IELTS  ให้ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดจึงสามารถสมัครหลักสูตรในมหาวิทยาลัยได้  
 • เกรดเฉลี่ยสะสมของของนักเรียนจากหลักสูตรที่จบการศึกษามาเช่นผลการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาที่ปี 6 หรือผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยมาตรฐานส่วนใหญ่เปิดรับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75-3.25 ขึ้นไป หรือบางแห่งสามารถรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่  2.40

4.การสมัครสอบ IELTS แบบ Academic ระบบ  UKVI โดยค่าสอบในปี 2017 ราคา 9,875 บาท สามารถสมัครสอบได้ที่

 • British Council  สาขาสยามสแควร์ กรุงเทพ หรือผ่านทาง Website  
 • IDP  ถนนสีลมกรุงเทพ หรือผ่านทาง Website  

โดยภายใน 1 เดือนจะมีการเปิดสอบ 3  ครั้งตามตารางที่ทางศูนย์สอบกำหนด โดยการสอบมีการวัด ทักษะ ฟังพูดอ่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษ การสอบจะถูกจัดสอบภายใน 1 วัน และผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบ 13 วันนับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ ประกาศผลในเวลาหลังบ่าย 2 โมงเท่านั้น

5.เอกสารรับรองโดยอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชาในที่ทำงาน เพื่อยืนยันความสามารถ ในด้านต่างๆ การเรียน การร่วมกิจกรรมและผลการทำงานที่ผ่านมา โดยผู้สมัครควรติดต่อผู้ที่สามารถออกเอกสารรับรองล่วงหน้าเนื่องจากหลายครั้งที่เกิดความล่าช้าในการส่งใบสมัครเนื่องจากนักเรียนไม่มีเอกสารรับรองดังกล่าว

6.เอกสารทางการเงินได้แยกเป็น 3 ส่วนที่จำเป็น   โดยต้องเตรียมเอกสารอย่างน้อย2 เดือนล่วงหน้าโดยนำเงินเข้าบัญชีตามที่ทาง UKVI กำหนด  และติดต่อขอเอกสารกับทางธนาคารโดยสามารถติดต่อทางธนาคารหลังจากตัวเลขในบัญชีถูกต้องครบถ้วนและหลังจากได้รับการตอบรับจากทางสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ สามารถติดต่อขอเอกสาร ประมาณ 1-2สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนนัดยื่นเอกสารการสมัครวีซ่ากับทางสถานทูต

 • เอกสารรับรองบัญชีโดยมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้นักเรียน และมีชื่อนักเรียนในเอกสาร ควรเป็นบัญชีที่เปิดมาแล้วนานกว่า 6  เดือน และเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำเท่านั้น
 • เอกสารยืนยันรับรองออกค่าใช้จ่ายโดยผู้ออกค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้สมัครโดยต้องระบุความสัมพันธ์ในเอกสารเช่น บิดา หรือ มารดาของผู้สมัคร
 • รายการเดินทางบัญชี โดยมีเงินในบัญชีภายใน  30 วันก่อนสมัครวีซ่า โดยเลขบัญชีต้องตรงกับเอกสารหมายเลข(1) ซึ่งยอดเงินที่แสดงขั้นต่ำภายใน  28 วันล่าสุดก่อนสมัครวีซ่า โดยจำนวนเงินตลอดระยะเวลา  28 วัน ต้องมียอดเงินไม่ต่ำกว่าที่ทาง UKVI  กำหนด ตลอดระยะเวลา 28  วันโดยทาง UKVI  กำหนด การแสดงยอดเงินดังนี้
  • นักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในลอนดอนต้องมียอดเงินเท่ากับค่าเรียนตลอดหลักสูตร  + ค่าครองชีพขั้นต่ำ 9  เดือนโดยแต่ละเดือนค่าครองชีพสำหรับนักเรียนในลอนดอนไม่ต่ำกว่า  1265 ปอนด์ต่อเดือน รวม9เดือน เท่ากับ 11,385ปอนด์ + ค่าเรียนตลอดหลักสูตร   (สำหรับปี 2017)
  • นักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาภายนอกลอนดอนต้องมียอดเงินเท่ากับค่าเรียนตลอดหลักสูตร  + ค่าครองชีพขั้นต่ำ 9  เดือนโดยแต่ละเดือนค่าครองชีพสำหรับนักเรียนภายนอกลอนดอนไม่ต่ำกว่า  1,015ปอนด์ต่อเดือน รวม9เดือน เท่ากับ 9,135 ปอนด์ + ค่าเรียนตลอดหลักสูตร  (สำหรับปี 2017)

 

7.เอกสารการตรวจวัณโรคผู้สมัครสามารถเข้าติดต่อเพื่อตรวจ x-ray  ปอดล่วงหน้า 1-6  เดือน โดยติดต่อทำนัดในระบบ  On line  ทาง website กับหน่วยงาน  IOM ที่ https://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp   สามารถ Log in เข้าโดยใช้  Internet Explorer  เท่านั้น ไม่สามารถใช้ Chrome  หลังจากได้จองวัดนัดตรวจพร้อมนำเอกสาร

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง
 • ชำระค่าใช้จ่ายฝนวันตรวจเป็นจำนวนเงิน  3,300 บาท

เดินทางมาที่ อาคารเกษมกิจถนนสีลม ใกล้สถานี BTS ศาลาแดง อาคารเกษมกิจตั้งอยู่ตรงข้ามตึก  C.P. โทร  02- 2347950-5 หลังจากได้รับการตรวจนักเรียนจะได้ใบประกาศนียยบัตรรับรองเพื่อใช้ประกอบในการสมัครวีซ่าและเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร

8.เอกสารการตอบรับจากมหาวิทยาลัยจะใช้เวลาประมาณ2-4 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของแต่ละสถาบันโดยนักเรียนเมื่อได้รับเอกสารต้องเซ็นรับรองยืนยันรับข้อเสนอการเข้าเรียนและส่งกลับไปที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา รวมทั้งชำระค่ามัดจำเบื้องต้นที่ทางมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษากำหนดเช่นค่าชำระค่าเรียนสำหรับภาคการศึกษาแรก หรือค่ามัดจำหลักสูตรภาษาเพื่อที่ทางสถาบันจะออกเอกสารยืนยันในการตอบรับและนำเอกสารดังกล่าวไปใช้สมัครวีซ่า  CAS  หลังจากได้รับเอกสารดังกล่าวนักเรียนจึงสามารถมีสิทธิ์ในการสมัครวีซ่าได้ โดยต้องตรวจสอบรายละเอียดใน CAS ให้ถูกต้องกรณีรายละเอียดผิดต้องแจ้งให้ทางสถาบันแก้ไขให้ถูกต้องก่อนยืนยันและนำเอกสารไปใช้

9.ระหว่าการรอเอกสารจากทางสถาบัน นักเรียนต้องดำเนินการจองที่พักโดยจองผ่านทางสถาบันหรือจองผ่านเจ้าของที่พักโดยตรงโดยสถาบันจะออกเอกสารยืนยันให้ต่อเมื่อชำระค่าเช่าล่วงหน้าหรือชำระค่ามัดจำช่วงหน้า

10.หลังจากได้เอกสารทั้งหมด ชั้นตอนต่อไปนัดยื่นเอกสารสมัครวีซ่าในระบบ  Online  โดยใบสมัคร วีซ่าต้องทำในระบบ Online ชำระค่าวีซ่าผ่านทางระบบ Online  โดยใช้บัตรเครดิต  ผลการพิจารณาวีซ่าจะใช้เวลา15-25วันทำการนับจากวันที่ส่งเอกสารเข้าสถานทูตไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการ  กรณีนักเรียนต้องการทราบผลการพิจารณาแบบเร่งด่วนนอกเหนือการบริการปกติ สามารถชำระการบริการพิเศษเป็นจำนวน  8,464  บาทเพิ่มเติมจากค่าวีซ่าโดยนำเงินสดมาชำระพร้อมยื่นเอกสาร (ค่าบริการพิจารณาเร่งด่วยในปี2017) โดยจำสามารถทราบผลการพิจารณาภายใน  8 วันโดยเฉลี่ย โดยศูนย์รับเอกสารสมัครวีซ่าคือ VFS ตั้งอยู่ที่  อาคาร Trendy  ถนนสุขุมวิท 13  ใกล้สถานีรถไฟฟ้า นานา ผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารต้องมีใบนัดล่วหน้าเท่านั้น

11.หลังจากได้รับการอนุมัติวีซ่านักเรียนสามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรล่วงหน้า ก่อนวันเริ่มเรียนที่ระบุในเอกสารการตอบรับ  10 วันล่วงหน้าเท่านั้น นักเรียนไม่อนุญาตให้เข้าประเทศก่อนเกิน 10วัน

 

สนใจไป เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อประเทศไหนดี ลองดูรีวิวในpantip ก็เป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจในหัวข้อของ  เรียนซัมเมอร์ประเทศอังกฤษ  หรือจะสอบถามเราก็พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ฟรีที่  line : studyinuk