บทความ

ขั้นตอนการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษระดับปริญญาโท

Jul 05, 2016 studyinukthailand

เรียนต่อโทอังกฤษ ปริญญาโทอังกฤษ เรียนต่อต่างประเทศปโท

สำหรับ เรียนต่อโทอังกฤษ การสมัครมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ พิจารณารับนักเรียนจาก ผลสอบ IELTS , GPA ในTranscript และรายละเอียดใน Statement of Purposeเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา                  hat1

สิ่งที่ควรทราบในการสมัครมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

1. ภาคการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะเปิดเรียนในเดือน

  •   กันยายน ในทุกสาขา ทุกมหาวิทยาลัย
  •   มกราคม ในบางสาขา และบางมหาวิทยาลัย

2. ทุกมหาวิทยาลัยต้องการผลคะแนน IELTS คะแนนมาตรฐานการเข้าเรียนระดับปริญญาโท IELTS 6.5-7.0บางมหาวิทยาลัยมีข้อยกเว้น สามารถรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ที่มีระบบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

สถานที่สมัครสอบ IELTS

  • British Council สยามสแควร์ กทม
  • IDP ตึก CP ถนน สีลม กทม

3. กรณีระดับภาษา IELTS ไม่ถึงเกณฑ์การเข้าเรียน เรียนหลักสูตร Pre SessionalEnglish Course 2-4 เดือน ก่อนการเรียนหลักสูตรปริญญาโท

4. กรณีระดับ GPA ระดับปริญญาตรีต่ำกว่าเกณฑ์การเข้าเรียนบางสถาบันเปิดหลักสูตร Premaster 3-9 เดือน ก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรปริญญาโท

5. ส่งใบสมัครหลักสูตรก่อนเริ่มเรียนล่วงหน้า ขั้นต่ำ 3เดือน

6. สมัครวีซ่าล่วงหน้า 1-2 เดือนก่อนการเดินทาง

เอกสารในการสมัครหลักสูตรมหาวิทยาลัย

1. ผลสอบ IELTS ระบบ UKVI

2. Transcript ของมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

3. Recommend letter 2 ฉบับ จากอาจารย์ที่ปรึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ )

4. Statement of Purpose 1 ฉบับ แนะนำตัวและระบุสสาขาที่ต้องการสมัคร

พร้อมเป้าหมายที่ต้องการหลังจากเรียนจบ (เป็นภาษาอังกฤษ )

5. เอกสารรับรองการเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี (เป็นภาษาอังกฤษ )

6. เอกสารประกอบอื่นๆเช่น เข้าร่วม กิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขัน

ใบประกาศนียบัตรต่างๆ

 

สนใจ เรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ สอบถามข้อมูลได้เลยที่

Logo

 

โทร: 094-646-7586

Line: studyinuk