บทความ

ศึกษาต่อต่างประเทศ ขึ้นเครื่องบินครั้งแรก ไป

Oct 09, 2015 atcreative

ศึกษาต่อต่างประเทศ

มีหลายๆคนที่ยังไม่เคยเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือขึ้นเครื่องบินมาก่อนแต่เนื่องจากปัจจุบันมีสายการบิน  Low cost ที่เปิดให้บริการเที่ยวบินราคาประหยัด ทำให้การเดินทางไปต่างประเทศหรือโดยสารเครื่องบินสามารถทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น  จนมีสโลแกนจากสายการบินชื่อดังว่าใครๆก็บินได้   ราคาตั๋วเครื่องบินในเส้นทางต่างๆจึงถูกปรับลดลง  ทำให้เป็นโอกาสดีให้เราสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้ง่ายขึ้นวันนี้มาดูกันนะคะว่าการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกต้องเตรียมตัวอย่างไร

 

1. ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องบินสำหรับ ศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถซื้อผ่าน online  ทาง  Internet  โดยราคาจะถูกกว่าซื้อผ่านสายการบินโดยตรง หรือตัวแทนขายตั๋ว แต่มีการซื้อผ่าน Internet หรือบริษัทตัวแทน มีข้อดีแตกต่างกันไป  โดยการซื้อผ่านตัวแทนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆสามารถโทรหาตัวแทนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตั๋วได้ ซึ่งสะดวกกว่าการซื้อ  Online  โดยการเปลี่ยนแปลงต่างๆต้องติดต่อสายการบินจะยุ่งยากมากกว่า

2. หนังสือเดินทาง และวีซ่า

ก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบว่า  หนังสือเดินทางมีอายุเกินกว่า  6 เดือน และมีวีซ่าสำหรับประเทศที่กำลังเดินทางไป  ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักเรียน ที่จะไป ศึกษาต่อต่างประเทศ จะต้องมีวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศ

3. ท่าอากาศยาน

สำหรับประเทศไทยสายการบินระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะให้บริการที่สุวรรณภูมิ และมีสายการบินโลว์คอสบางสายการบิน ที่ให้บริการไฟล์ทต่างประเทศที่สนามบินดอนเมือง  รวมทั้งเส้นทางภายในประเทศบางเส้นทางดังนั้นผู้โดยสารควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าเที่ยวบินที่จองไว้ให้บริการที่สนามบินใด โดยตรวจสอบรายละเอียดในตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งตรวจสอบอาคารผู้โดยสาร  สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิมีอาคารผู้โดยสารเดียวในปัจจุบัน (2558)  แต่สำหรับในต่างประเทศเช่นประเทศอังกฤษมีอาคารผู้โดยสารถึง 5 อาคาร แต่ละอาคารอยู่ห่างกันต้องใช้เวลาเดินทางพอสมควรดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราไปถูกอาคาร รายละเอียดอาคารผู้โดยสารถูกระบุไว้ที่ตั๋วเครื่องบิน

4. ระยะเวลาเดินทางถึงสนามบิน

ตรวจสอบเวลาเครื่องออกบนตั๋วเครื่องบิน โดยผู้โดยสารควรถึงที่สนามบินบริเวณ  Counter Check in ก่อนเครื่องออกอย่างน้อย  3 ชั่วโมง เนื่องจาก บางกรณีในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือช่วงเทศกาลที่มีผู้โดยสารเป็นจำนวนมากและสภาพการจราจรที่ติดขัดมีโอกาสตกเครื่องได้  และจำนวนผู้โดยสารที่รอ Check in ในช่วงเทศกาลทำให้ใช้ระยะเวลารอ Check in นานกว่าปกติ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง  

5. Check in

เมื่อถึงสนามบินสิ่งแรกที่ควรทำคือหาอาคารผู้โดยสารขาออก Departure  ซึ่งปัจจุบันที่สนามบินสุวรรณภูมินั้นให้บริการอยู่ชั้น 4  เมื่อมาถึงอาคารผู้โดยสารให้มองหาสัญลักษณ์ของสายการบินภายในอาคารผู้โดยสารขาออกหรือจอแสดงชื่อสายการบินพร้อม หมายเลข  Counter Check in  เพื่อหา  Counter  check in การ  Check in  คือการแสดงตัวกับทางสายการบินโดยนำหนังสือเดินทางพร้อมตั๋วเครื่องบินให้เจ้าหน้าที่สายการบินตรวจสอบและรับบัตรขึ้นเครื่อง Boarding Pass  และโหลดกระเป๋าเดินทางใบใหญ่  และผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอิน Online  หรือใช้บริการเครื่อง Self-check in บริเวณสนามบิน  ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า บริการ ดังกล่าว มีสำหรับ 15 สายการบิน

ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกทำไงดี

6. บัตรขึ้นเครื่องและกระเป๋าเดินทาง

หลังจาก Check in แล้วผู้โดยสารจะได้รับ Boarding Pass  หรือ บัตรขึ้นเครื่องพร้อมบัตรขาออกจากเจ้าหน้าที่สายการบิน   บัตรขาออกจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นชื่อให้ตรงตามPassport  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ  ประตู Gate แสดงใน Boarding Pass  สำหรับกระเป๋าเดินใบใหญ่โหลดใต้เครื่องพร้อมเวลา Check in  ส่วนกระเป๋าถือ Carry on ใช้สำหรับเก็บเอกสารสำคัญติดตัวขึ้นเครื่อง มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

7. น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง

สายการบินระหว่างประเทศทั่วไปมีข้อกำหนดเรื่องกระเป๋า ที่สามารถโหลดใต้เครื่องฟรี โดยแต่ละสายการบินมีข้อกำหนดแตกต่างกัน ดังนี้

  • เส้นทางยุโรป สามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องมีน้ำหนักที่ 20-30 กก ได้ฟรี 1 ใบ ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน
  • เส้นทางอเมริกาสามารถโหลดกระเป๋าได้ 20 กก.ต่อใบ จำนวน 2 ใบฟรี
  • สายการบิน Low cost  สามารถถือกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 7 กก. สำหรับกระเป๋าที่ต้องการโหลดใต้เครื่องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามแต่ละสายการบินกำหนด  
  • ของเหลว ของมีคม วัตถุไวไฟ อาวุธ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องกรณีมีของเหลวให้นำใส่ในกระเป๋าใหญ่โหลดใต้เครื่อง ส่วนวัตถุอันตรายต่างๆไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศ

8. ประตูขึ้นเครื่อง  Gate

หลักจากผู้โดยสารผ่านด่านตรวจจากเจ้าหน้าที่ ผู้โดยสารตรงเข้า Gate  เพื่อรอขึ้นเครื่อง  Gate  จะเปิดก่อนเครื่องออกประมาณ 45 นาทีถึง 1ชั่วโมง  และผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องได้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงก่อนเครื่องออก  

9. ภายในเครื่องบิน

เมื่อเข้าไปในบริเวณเครื่องพนักงานต้อนรับจะแจ้งแถวที่นั่ง โดยในบัตรขึ้นเครื่องมีเบอร์ที่นั่งระบุไว้ ผู้โดยสารต้องนั่งตามเบอร์ที่นั่งตามที่ระบุไว้ในบัตรขึ้นเครื่อง  

10. เครื่องบิน take off และเครื่องบิน Landing

ผู้โดยสารทุกคนจะต้องคาดเข็มขัดก่อนเครื่องออก และเครื่องลงจอด พร้อมปรับเบาะที่นั่งให้ตรง ไม่อนุญาตให้ปรับเบาะเอน ขณะเครื่องออกและขณะเครื่องลง พร้อมเปิดหน้าต่างทุกบาน เมื่อเครื่องออกและอยู่ในระดับการบินที่ปลอดภัยผู้โดยสารสามารถปรับเบาะเอนได้

11. ภายในเครื่อง

กรณีเป็นสายการบินระหว่างประเทศทั่วไปจะมีอาหารว่างและอาหารหลัก 1 มื้อไว้บริการพร้อมเครื่องดื่มเสิร์ฟตลอดเวลา  กรณีเป็นสายการบิน Low cost  อาหารมีจำหน่ายบนเครื่อง ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อได้

12. บัตรขาเข้า  Landing card

พนักงานต้อนรับจะแจกLanding card บนเครื่องหรือในบางประเทศเจ้าหน้าที่สนามบินจะนำ Landing card  มาแจกขณะรอเข้าผ่านด่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบิน กรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุรายละเอียดที่พักในประเทศนั้น

13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ผู้โดยสารผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเหตุผลของการเดินทางเข้าประเทศ  ระยะเวลาที่เดินทางมา และปัจจุบันทำอาชีพอะไร กรณีเป็นนักเรียนเจ้าหน้าที่จะขอเอกสารจากทางโรงเรียนในการยืนยันสถานะ

14. รับกระเป๋าเดินทาง

เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คพาสปอร์ตแล้วผู้โดยสารสามารถมารับกระเป๋าเดินทางที่สายพานโดยตรวจเช็คจากจอแสดงผลจะแสดงเที่ยวบินที่มีเลขระบุสายพาน  เมื่อรับกระเป๋าเรียบร้อยสามารถเดินออกมาที่จุดนัดพบเจ้าหน้าที่หรือญาติที่เดินทางมารับ

หากน้องๆ เข้าใจขั้นตอนทั้งสิบสี่ข้อข้างต้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลเวลาไป เรียนต่อต่างประเทศ อีกต่อไป สนใจไป เรียนต่อเมืองนอก สอบถามได้ที่  Line: studyinuk

Testimonial

คุณขวัญ Narawadee Tedprasit

  เรียนที่ The London School of English เมือง London, UK  

"โรงเรียนดีมากค่ะ เรียน หลักสูตร Communication effective in English สำหรับผู้บริหาร แต่เพื่อนในโรงเรียนอายุ 45+ หมดเลยค่ะ ขวัญเด็กที่สุดในโรงเรียน 555 "

น้องฟาน Sasipan Khamwongsa

เรียนที่ Studio Cambridge เมือง Cambridge, UK 

"เมืองนี้เหมาะสำหรับคนมาเรียนครั้งแรกค่ะ สะดวกในการเดินทาง มีที่ไปเยอะค่ะแต่ยังไม่ได้ไปวันศุกร์นี้จะไปล่องเรื่องกับพี่ขวัญค่ะ ฟานประทับใจหลายอย่างค่ะ"

น้องบ๊อต ชิติพัทธ์ บูรณะวิทย์

เรียนที่ ELC Bristol เมือง Bristol, UK 

ทุกอย่างโอเคหมดไม่มีปัญหาครับ โฮสโอเค โรงเรียนก็โอเค กิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์ ไปเที่ยวกับทริปที่โรงเรียนทุกสัปดาห์

น้อง เทพ ศิรเทพ ศรีบุญ

เรียนที่ Wimbledon School of English เมือง London, UK 

ผมชอบลอนดอนมากกว่า ส่วน โรงเรียน โอเคนะครับมีคนไทยบ้างหมุนเวียนตลอด ไม่น้อยหรือเยอะไป อาจารย์ก็โอเค ไม่แน่ใจว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่ Wimbledon School of English ก็ดีครับ