โปรโมชั่นประเทศอังกฤษ

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่อ็อกฟอร์ด

Aug 25, 2015 atcreative

11111

ISIS logo

Embassy Logo

Kaplan/Oxford
Week General English (15 hrs.) Intensive English (21 hrs.)
4 £1,080 THB 54,000 £1,260 THB 63,000
6 £1,404 THB 70,200 £1,647 THB 82,350
8 £1,872 THB 93,600 £2,196 THB 109,800
10 £2,340 THB 117,000 £2,745 THB 137,250
12 £2,646 THB 132,300 £3,132 THB 156,600
ISIS Eduacation/Oxford
Week General English (15 hrs.) Intensive English (22.5 hrs.)
4 £796 THB 39,800 £1,028 THB 51,400
6 £972 THB 48,600 £1,237 THB 61,830
8 £1,296 THB 64,800 £1,649 THB 82,440
10 £1,458 THB 72,900 £1,836 THB 91,800
12 £1,750 THB 87,480 £2,203 THB 110,160
Embassy Engliah/Oxford
Week General English (24 hrs.) Intensive English (28 hrs.)
4 £901 THB 45,050 £1,241 THB 62,050
6 £1,272 THB 63,600 £1,752 THB 87,600
8 £1,696 THB 84,800 £2,336 THB 116,800
10 £2,120 THB 106,000 £2,920 THB 146,000
12 £2,208 THB 110,400 £2,976 THB 148,800

ส่วนลด เรียนภาษาอังกฤษที่อ็อกฟอร์ด
*แก้ไขล่าสุด สิงหาคม 2558 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและเงื่อนไขของโรงเรียนในแต่ละเดื

แนะแนวศึกษาต่อ Study in UK

ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ที่สนใจ เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์

เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อระดับมัธยมที่อังกฤษ เรียนต่อระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

Tel: 094-646-7586  Email: info@studyinukthailand.com

เรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ 🙂