โปรโมชั่นประเทศสหรัฐอเมริกา

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่นิวยอร์ค

Aug 25, 2015 atcreative

st-giles-college-logo

11111

11111

Embassy Logo

St Giles /New York
Week General English (20 hrs.) Intensive English (28 hrs.)
4 USD 1,564 THB 48,484 USD 1,748 THB 54,188
6 USD 2,346 THB 72,726 USD 2,622 THB 81,282
8 USD 3,008 THB 93,248 USD 3,416 THB 105,896
10 USD 3,760 THB 116,560 USD 4,270 THB 132,370
12 USD 4,332 THB 134,292 USD 4,872 THB 151,032
Kaplan/ New York Midtown
Week General English (15 hrs.) Intensive English (21 hrs.)
4 USD 1,680 THB 52,080 USD 2,000 THB 62,000
6 USD 2,187 THB 67,797 USD 2,646 THB 82,026
8 USD 2,916 THB 90,396 USD 3,528 THB 109,368
10 USD 3,645 THB 112,995 USD 4,410 THB 136,710
12 USD 4,374 THB 135,594 USD 5,292 THB 164,052
Kaplan/ New York Soho
Week General English (15 hrs.) Intensive English (21 hrs.)
4 USD 1,680 THB 52,080 USD 2,000 THB 62,000
6 USD 2,187 THB 67,797 USD 2,646 THB 82,026
8 USD 2,916 THB 90,396 USD 3,528 THB 109,368
10 USD 3,645 THB 112,995 USD 4,410 THB 136,710
12 USD 4,374 THB 135,594 USD 5,292 THB 164,052
Embassy English/New York
Week General English (24 hrs.) Intensive English (28 hrs.)
4 USD 1,309 THB 40,579 USD 1,666 THB 51,646
6 USD 1,848 THB 57,288 USD 2,352 THB 72,912
8 USD 2,464 THB 76,384 USD 3,136 THB 97,216
10 USD 3,080 THB 95,480 USD 3,920 THB 121,520
12 USD 3,312 THB 102,672 USD 4,224 THB 130,944

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่นิวยอร์ค

*แก้ไขล่าสุด สิงหาคม 2558 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและเงื่อนไขของโรงเรียนในแต่ละเดื

แนะแนวศึกษาต่อ Study in UK

ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ที่สนใจ เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์

เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อระดับมัธยมที่อังกฤษ เรียนต่อระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

Tel: 094-646-7586  Email: info@studyinukthailand.com

เรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ 🙂