โปรโมชั่นประเทศสหรัฐอเมริกา

โปรโมชั่น เรียนภาษาที่ลอสแองเจลิส

Aug 25, 2015 atcreative

FLS Logo

11111

Embassy Logo

FLS/Los Angeles
Week General English (20 hrs.) Intensive English (24 hrs.)
4 USD 1,660 THB 51,460 USD 1,760 THB 54,560
6 USD 2,187 THB 67,797 USD 2,322 THB 71,982
8 USD 2,592 THB 80,352 USD 2,752 THB 85,312
10 USD 3,240 THB 100,440 USD 3,440 THB 106,640
12 USD 3,888 THB 120,528 USD 4,128 THB 127,968
Kaplan/ Los Angeles Westwood
Week General English (15 hrs.) Intensive English (21 hrs.)
4 USD 1,680 THB 52,080 USD 2,000 THB 62,000
6 USD 2,187 THB 67,797 USD 2,646 THB 82,026
8 USD 2,916 THB 90,396 USD 3,528 THB 109,368
10 USD 3,645 THB 112,995 USD 4,410 THB 136,710
12 USD 4,374 THB 135,594 USD 5,292 THB 164,052
Embassy English/Los Angeles
Week General English (24 hrs.) Intensive English (28 hrs.)
4 USD 1,190 THB 36,890 USD 1,513 THB 46,903
6 USD 1,680 THB 52,080 USD 2,136 THB 66,216
8 USD 2,240 THB 69,440 USD 2,848 THB 88,288
10 USD 2,800 THB 86,800 USD 3,560 THB 110,360
12 USD 3,120 THB 96,720 USD 3,984 THB 123,504

โปรโมชั่น เรียนภาษาที่ลอสแองเจลิส

*แก้ไขล่าสุด สิงหาคม 2558 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและเงื่อนไขของโรงเรียนในแต่ละเดือน

แนะแนวศึกษาต่อ Study in UK

ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ที่สนใจ เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์

เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อระดับมัธยมที่อังกฤษ เรียนต่อระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

Tel: 094-646-7586  Email: info@studyinukthailand.com

เรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ 🙂