โปรโมชั่นประเทศอังกฤษ

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่ลอนดอน

Aug 25, 2015 atcreative

Frances King Logo

st-giles-college-logo

st-giles-college-logo

wse_logo

11111

ISIS logo

ISIS logo

Embassy Logo

Embassy Logo

Bell Language School

Frances King
Week General English (20 hrs.) Intensive English (25 hrs.)
4 £1,086 THB 54,300 £1,320 THB 66,000
6 £1,357 THB 67,850 £1,650 THB 82,500
8 £1,514 THB 75,700 £1,820 THB 91,000
10 £1,946 THB 97,300 £2,344 THB 117,200
12 £2,380 THB 119,000 £2,871 THB 143,550
St Giles / London
Week General English (20 hrs.) Intensive English (28 hrs.)
4 £1,004 THB 50,200 £1,268 THB 63,400
6 £1,506 THB 75,300 £1,902 THB 95,100
8 £1,888 THB 94,400 £2,376 THB 118,800
10 £2,290 THB 114,500 £2,970 THB 148,500
12 £2,748 THB 137,400 £3,444 THB 172,200
St Giles / Highgate
Week General English (20 hrs.) Intensive English (28 hrs.)
4 £948 THB 47,400 £1,196 THB 59,800
6 £1,422 THB 71,100 £1,794 THB 89,700
8 £1,784 THB 89,200 £2,248 THB 112,400
10 £2,230 THB 111,500 £2,810 THB 140,500
12 £2,592 THB 129,600 £3,264 THB 163,200
Wimbledon School of English
Week General English (24 hrs.) Intensive English (28 hrs.)
4 £1,084 THB 54,200 £1,272 THB 63,600
6 £1,590 THB 79,500 £1,860 THB 93,000
8 £2,120 THB 106,000 £2,480 THB 124,000
10 £2,600 THB 130,000 £3,040 THB 152,000
12 £2,976 THB 148,800 £3,492 THB 174,600
Kaplan / London Covent Garden
Week General English (15 hrs.) Intensive English (21 hrs.)
4 £1,120 THB 56,000 £1,320 THB 66,000
6 £1,431 THB 71,550 £1,728 THB 86,400
8 £1,908 THB 95,400 £2,304 THB 115,200
10 £2,385 THB 119,250 £2,880 THB 144,000
12 £2,700 THB 135,000 £3,348 THB 167,400
ISIS Education/ London Central
Week General English (15 hrs.) Intensive English (22.5 hrs.)
4 £864 THB 43,200 £1,116 THB 55,800
6 £1,069 THB 53,460 £1,366 THB 68,310
8 £1,426 THB 71,280 £1,822 THB 91,080
10 £1,638 THB 81,900 £2,070 THB 103,500
12 £1,966 THB 98,280 £2,484 THB 124,200
ISIS Education/ Greenwich
Week General English (15 hrs.) Intensive English (22.5 hrs.)
4 £840 THB 42,000 £1,084 THB 54,200
6 £1,042 THB 52,110 £1,328 THB 66,420
8 £1,390 THB 69,480 £1,771 THB 88,560
10 £1,593 THB 79,650 £2,007 THB 100,350
12 £1,912 THB 95,580 £2,408 THB 120,420
Embassy English/ Greenwich
Week General English (24 hrs.) Intensive English (28 hrs.)
4 £901 THB 45,050 £1,241 THB 62,050
6 £1,272 THB 63,600 £1,752 THB 87,600
8 £1,696 THB 84,800 £2,336 THB 116,800
10 £2,120 THB 106,000 £2,920 THB 146,000
12 £2,208 THB 110,400 £2,976 THB 148,800
Embassy English/ Central London
Week General English (24 hrs.) Intensive English (28 hrs.)
4 £918 THB 45,900 £1,258 THB 62,900
6 £1,296 THB 64,800 £1,776 THB 88,800
8 £1,728 THB 86,400 £2,368 THB 118,400
10 £2,160 THB 108,000 £2,960 THB 148,000
12 £2,256 THB 112,800 £2,976 THB 148,800
Bell/London
Week General English (20 hrs.) Intensive English (25 hrs.)
4 £1,596 THB 79,800 £1,916 THB 95,800
6 £2,334 THB 116,700 £2,814 THB 140,700
8 £3,112 THB 155,600 £3,752 THB 187,600
10 £3,890 THB 194,500 £4,690 THB 234,500
12 £4,548 THB 227,400 £5,508 THB 275,400

ส่วนลด เรียนภาษาอังกฤษที่ลอนดอน
*แก้ไขล่าสุด สิงหาคม 2558 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและเงื่อนไขของโรงเรียนในแต่ละเดือน*

แนะแนวศึกษาต่อ Study in UK

ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ที่สนใจ เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์

เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อระดับมัธยมที่อังกฤษ เรียนต่อระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

Tel: 094-646-7586  Email: info@studyinukthailand.com

เรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ 🙂