โปรโมชั่นประเทศอังกฤษ

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่เคมบริดจ์

Aug 25, 2015 atcreative

logo Studio Cambridge

Bell Language School

11111

Embassy Logo

Studio Cambridge
Week General English (15 hrs.) Intensive English (21 hrs.)
4 £820 THB 41,000 £1,080 THB 54,000
6 £1,224 THB 61,200 £1,440 THB 72,000
8 £1,640 THB 82,000 £1,920 THB 96,000
10 £2,050 THB 102,500 £2,250 THB 112,500
12 £2,280 THB 114,000 £2,580 THB 129,000
Bell/Cambridge
Week General English (20 hrs.) Intensive English (25 hrs.)
4 £1,596 THB 79,800 £1,916 THB 95,800
6 £2,334 THB 116,700 £2,814 THB 140,700
8 £3,112 THB 155,600 £3,752 THB 187,600
10 £3,890 THB 194,500 £4,690 THB 234,500
12 £4,548 THB 227,400 £5,508 THB 275,400
Kaplan/Cambridge
Week General English (15 hrs.) Intensive English (21 hrs.)
4 £1,080 THB 54,000 £1,260 THB 63,000
6 £1,404 THB 70,200 £1,647 THB 82,350
8 £1,872 THB 93,600 £2,196 THB 109,800
10 £2,340 THB 117,000 £2,745 THB 137,250
12 £2,646 THB 132,300 £3,132 THB 156,600
Embassy English/Cambridge
Week General English (24 hrs.) Intensive English (28 hrs.)
4 £901 THB 45,050 £1,241 THB 62,050
6 £1,272 THB 63,600 £1,752 THB 87,600
8 £1,696 THB 84,800 £2,336 THB 116,800
10 £2,120 THB 106,000 £2,920 THB 146,000
12 £2,208 THB 110,400 £2,976 THB 148,800

ส่วนลด เรียนภาษาอังกฤษที่เคมบริดจ์

*แก้ไขล่าสุด สิงหาคม 2558 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและเงื่อนไขของโรงเรียนในแต่ละเดือน

แนะแนวศึกษาต่อ Study in UK

ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ที่สนใจ เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์

เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อระดับมัธยมที่อังกฤษ เรียนต่อระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

Tel: 094-646-7586  Email: info@studyinukthailand.com

เรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ 🙂