โปรโมชั่นประเทศสหรัฐอเมริกา

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่บอสตัน

Aug 25, 2015 atcreative

11111

11111

Embassy Logo

FLS logo

nese-boston-logo

Kaplan/ Boston Fenway
Week General English (15 hrs.) Intensive English (21 hrs.)
4 USD 1,680 THB 52,080 USD 1,960 THB 60,760
6 USD 2,187 THB 67,797 USD 2,592 THB 80,352
8 USD 2,916 THB 90,396 USD 3,456 THB 107,136
10 USD 3,645 THB 112,995 USD 4,320 THB 133,920
12 USD 4,374 THB 135,594 USD 5,184 THB 160,704
Kaplan/ Boston Harvard Square
Week General English (15 hrs.) Intensive English (21 hrs.)
4 USD 1,680 THB 52,080 USD 1,960 THB 60,760
6 USD 2,187 THB 67,797 USD 2,592 THB 80,352
8 USD 2,916 THB 90,396 USD 3,456 THB 107,136
10 USD 3,645 THB 112,995 USD 4,320 THB 133,920
12 USD 4,374 THB 135,594 USD 5,184 THB 160,704
Embassy English/ Boston
Week General English (24 hrs.) Intensive English (28 hrs.)
4 USD 1,190 THB 36,890 USD 1,513 THB 46,903
6 USD 1,680 THB 52,080 USD 2,136 THB 66,216
8 USD 2,240 THB 69,440 USD 2,848 THB 88,288
10 USD 2,800 THB 86,800 USD 3,560 THB 110,360
12 USD 3,120 THB 96,720 USD 3,984 THB 123,504
FLS/Boston
Week General English (20 hrs.) Intensive English (24 hrs.)
4 USD 1,640 THB 50,840 USD 1,720 THB 53,320
6 USD 2,160 THB 66,960 USD 2,268 THB 70,308
8 USD 2,560 THB 79,360 USD 2,688 THB 83,328
10 USD 3,200 THB 99,200 USD 3,360 THB 104,160
12 USD 3,840 THB 119,040 USD 4,032 THB 124,992
NESE/Boston Harvard Square
Week Semi Intensive (15 hrs.) Intensive English (22.5 hrs.)
4 USD 1,310 THB 40,610 USD 1,795 THB 55,645
6 USD 1,965 THB 60,915 USD 2,693 THB 83,468
8 USD 2,620 THB 81,220 USD 3,590 THB 111,290
12 USD 3,930 THB 121,830 USD 5,385 THB 166,935
16 USD 5,240 THB 162,440 USD 7,180 THB 222,580

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่บอสตัน

*แก้ไขล่าสุด สิงหาคม 2558 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและเงื่อนไขของโรงเรียนในแต่ละเดือน

แนะแนวศึกษาต่อ Study in UK

ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ที่สนใจ เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์

เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อระดับมัธยมที่อังกฤษ เรียนต่อระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

Tel: 094-646-7586  Email: info@studyinukthailand.com

เรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ 🙂