เรียนต่อสิงคโปร์ โรงเรียนภาษา

เรียนภาษาที่สิงคโปร์

Aug 24, 2015 atcreative

เรียนภาษาที่สิงคโปร์

Singapore2

Singapore1

สิงคโปร์อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์การค้าในเอเชียอีกแห่งที่สำคัญถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆของประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยของประชากรที่สูง และได้รับการจัดอันดับในระบบการศึกษา สาธารณสุข และความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง  ด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับประเทศไทย ทำให้นักเรียนไทยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กเล็กนิยมเดินทางไปเรียนที่สิงคโปร์  การเดินทางภายในสิงคโปร์ไปยังสถานที่ต่างๆสะดวกรวดเร็วโดยรถไฟใต้ดิน

สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์

 • Orchard Road
 • Garden by the bay
 • Singapore Botanic Garden
 • Marina Bay Sands
 • Resort World Sentosa
 • Clarke Quay
 • Night Safari
 • Singapore Flyer

เรียนภาษาที่สิงคโปร์

GEOS Singapore เป็นโรงเรียนภาษาที่มีมาตรฐานด้านคุณภาพและบุคคลากรทั้งเจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้สอน โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ค ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินสถานี Somerset และ Dhoby Ghaut และ ป้ายรถประจำทาง เดินทาง  สะดวกรวดเร็ว ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในเขตใจกลางเมืองจึงง่ายต่อการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ  สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง Universal Studio, Merlion Park, Esplanade Theatre, Malina Bay Sand, Snow city, Singapore zoo,  Jurong Bird Park, SEA Aquarium

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Functional l English
 • English for Kids
 • Practical English
 • Study Tour

ที่พัก

 • Homestay

Zesprion ก่อตั้งในปี 2002 ในสิงคโปร์ นักเรียนต่างชาติที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ และเปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าโรงเรียนในรัฐบาลในประเทศสิงคโปร์ ในระบบการศึกษาภาคบังคับ นอกจากการพัฒนาด้านภาษายังปรับพื้นฐานทางวิชาการและให้ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ในสิงคโปร์ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน IT infrastructure , Wi-Fi มุมหนังสือ และห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • English course
 • Conversation English

ที่พัก

 • Student Hostel

ขอใบเสนอราคา