โปรโมชั่นประเทศอังกฤษ

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่อีสบอร์น

Aug 20, 2015 atcreative

Eastbourne school of Eng Logo

stGiles logo

Eastbourne School of English
Week General English (18.75hrs.) Intensive English  (22.5 hrs.)
4 £984 THB 49,200 £1,108 THB 55,400
6 £1,325 THB 66,250 £1,468 THB 73,400
8 £1,687 THB 84,350 £1,869 THB 93,450
10 £1,888 THB 94,400 £2,048 THB 102,400
12 £2,360 THB 118,000 £2,560 THB 128,000
St Giles/ Eastbourne
Week General English (20 hrs.) Intensive English (28 hrs.)
4 £876 THB 43,800 £1,132 THB 56,600
6 £1,314 THB 65,700 £1,698 THB 84,900
8 £1,672 THB 83,600 £2,144 THB 107,200
10 £2,090 THB 104,500 £2,680 THB 134,000
12 £2,412 THB 120,600 £3,108 THB 155,400

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่อีสบอร์น

*แก้ไขล่าสุด สิงหาคม 2558 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและเงื่อนไขของโรงเรียนในแต่ละเดือน

แนะแนวศึกษาต่อ Study in UK

ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ที่สนใจ เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์

เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อระดับมัธยมที่อังกฤษ เรียนต่อระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

Tel: 094-646-7586  Email: info@studyinukthailand.com

เรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ 🙂